Πώς να υπολογίσει την αναλογία μετάδοσης;

November 29, 2021

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Πώς να υπολογίσει την αναλογία μετάδοσης;

1. i=n1/n2=D2/D1, i=n1/n2=z2/z1.

ι αντιπροσωπεύει την αναλογία μετάδοσης ή την αναλογία εργαλείων
n1 αντιπροσωπεύει την ταχύτητα του εργαλείου κίνησης
το Ν2 αντιπροσωπεύει την ταχύτητα του οδηγημένου εργαλείου
Το D2 αντιπροσωπεύει τη διάμετρο του οδηγημένου εργαλείου
Το D1 αντιπροσωπεύει τη διάμετρο της οδήγησης του εργαλείου
Το Z2 αντιπροσωπεύει τον αριθμό δοντιών οδηγημένου εργαλείου
Το Z1 αντιπροσωπεύει τον αριθμό δοντιών οδήγησης του εργαλείου

2.Multistage μετάδοση εργαλείων:

η αναλογία μετάδοσης μεταξύ του κάθε δύο άξονες υπολογίζεται σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο

η συνολική αναλογία μετάδοσης από τον πρώτο άξονα στον ν-άξονα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: συνολική αναλογία μετάδοσης = (Z2/Z1) × (Z4/Z3) × (Z6/Z5) = (n1/n2) × (n3/n4) × (n5/n6).